Algemeen

Snusbolaget Norden AB, ondernemingsnr. 556801-3683 (“Getsnus”) exploiteert de website www.getsnus.nl (“Website”). Deze algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling voor een product die een consument op de Website plaatst.

Door uw bestelling te plaatsen, bevestigt u dat u deze Voorwaarden hebt gelezen en aanvaard en dat u ermee instemt deze na te leven. U verklaart tevens dat u de informatie over persoonsgegevens erkent en instemt met de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met het privacybeleid van Getsnus.

Getsnus behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden op elk gewenst moment te wijzigen. Alle wijzigingen worden gepubliceerd op de Website en zijn van kracht vanaf het moment dat u de Voorwaarden accepteert via een nieuwe bestelling. Huidige consumentenwetgeving en de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn van toepassing op alle aankopen die door consumenten op de Website worden gedaan.

Bestelling en koopovereenkomst

Door uw bestelling te voltooien, bevestigt u dat u deze Voorwaarden hebt gelezen en aanvaard. De koopovereenkomst komt pas tot stand nadat uw bestelling door Getsnus is bevestigd middels een bevestigingsmail naar het door u bij de bestelling opgegeven e-mailadres. Let op: u moet ten minste 18 jaar oud zijn om een overeenkomst aan te gaan met Getsnus en er worden alleen overeenkomsten aangegaan met consumenten met een afleveradres in Nederland.

De diensten van Getsnus mogen alleen gebruikt worden door particulieren. Getsnus behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren indien zij vermoedt dat de bestelling niet bestemd is voor privégebruik door de klant. Indien wordt vermoed dat de klant of de bestelling van de klant niet voldoet aan de Voorwaarden van Getsnus, of bij vermoedens van andere soorten onregelmatigheden of misbruik van de diensten, behoudt Getsnus zich het recht voor om een bestelling van een klant te weigeren, annuleren of wijzigen.

Leeftijdsgrens

Personen jonger dan 18 jaar mogen geen bestellingen plaatsen op de Website. Om aankopen te doen op de Website moet u uw leeftijd verifiëren wanneer u op de Website komt en wanneer u de aankoop voltooit. Behalve dat u zelf uw leeftijd moet bevestigen, moet u als kaarthouder 18 jaar of ouder zijn om de transactie te voltooien. 

Mocht blijken dat u jonger bent dan 18 jaar, dan wordt het pakket teruggestuurd naar Getsnus met een toeslag van € 25.

Een bestelling geplaatst op naam van een ander persoon (vervalsing van een document) of een bestelling die anderszins wordt geplaatst op een manier waardoor Getsnus het risico loopt op financiële schade, wordt bij de autoriteiten gemeld. Getsnus behoudt zich het recht voor om de uitvoering van een bestelling te weigeren indien er onregelmatigheden of misbruik van onze bestelfunctie worden vermoed.

Prijzen en vergoedingen

Alle prijzen en kosten op de Website worden vermeld in euro’s (EUR), inclusief de productprijzen op de Website en de verzendkosten. Er kunnen speciale kosten van toepassing zijn indien het pakket niet in ontvangst is genomen.

Voordat u uw bestelling afrondt op de afrekenpagina, moet u de leveringsmethode kiezen, waarna de kosten voor uw bestelling, inclusief verzendkosten, worden berekend.

Betaling bij aankoop (producten en levering)

De kaartbetaling op de Website wordt uitgevoerd door de door Getsnus ingeschakelde betalingsdienstaanbieder Klarna. Klarna biedt verschillende betaalmethodes aan, waaronder maar niet beperkt tot creditcard en factuur, die beschikbaar zijn bij het afrekenen op de Website. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de algemene voorwaarden van Klarna.

Omgang met persoonsgegevens door Getsnus

In de Privacyverklaring van Getsnus is vastgelegd hoe Getsnus omgaat met persoonsgegevens. Door producten te bestellen op de Website, bevestigt u dat u het privacybeleid van Getsnus hebt gelezen en aanvaard en dat de door u opgegeven persoonsgegevens juist zijn.

Levering en levertijd

Getsnus biedt een aantal verschillende verzendopties aan, afhankelijk van de grootte van de verpakking, uw woonplaats enz. De verzendopties en de levertijd per verzendoptie worden verder beschreven op de afrekenpagina op de Website.

Wij bieden PostNord internationaal pakket aan voor het verzenden van de goederen.

Niet in ontvangst genomen pakket/zending

**Een pakket dat via een van onze verzendopties is verzonden, wordt teruggestuurd naar Getsnus indien u het niet in ontvangst hebt kunnen nemen. In dat geval wordt u een vergoeding in rekening gebracht voor de administratie, verzending, retourzending en afhandeling door Getsnus. Niet in ontvangst genomen pakketten worden doorgaans niet beschouwd als een uitoefening van uw recht van retour.

Klachten en retourzendingen

Indien een product afwijkt van de koopovereenkomst of anderszins niet overeenstemt met de door Getsnus gegeven beschrijving, hebt u het recht om een klacht over het product in te dienen bij Getsnus.

In dat geval kunt u altijd een klacht indienen over het product. Hier vindt u alle informatie over hoe u een klacht kunt indienen.

Het recht om een klacht in te dienen geldt alleen voor gebreken bij levering (en dus niet voor gebreken die bijvoorbeeld zijn ontstaan door het verstrijken van de houdbaarheidstermijn van het product of door normale slijtage). U dient Getsnus op de hoogte te brengen van het gebrek op het moment dat u het gebrek ontdekt. Getsnus raadt u aan producten direct na ontvangst zorgvuldig te controleren. 

Afhankelijk van het soort productfout (bijv. geur/smaak van het product), kunnen wij u vragen het product naar ons te retourneren. U bent verantwoordelijk voor de door u geretourneerde producten. Getsnus raadt u daarom aan het product zodanig te verpakken dat u niet het risico loopt dat het beschadigd raakt tijdens transport. Indien mogelijk dient het product ongebruikt en in de onbeschadigde originele verpakking te worden geretourneerd (breng dus bijvoorbeeld geen tape of stempels aan op de originele verpakking en schrijf er niet op).

Afhankelijk van de beschadiging aan het product, kunt u een vervangend product, reparatie of korting ontvangen. Ten slotte kunt u het product mogelijk retourneren. Indien uw retourzending wordt geaccepteerd, zal Getsnus u de kosten van het product vergoeden, behalve de kosten in verband met het retourneren zonder gebruik te maken van de retourbon. Getsnus zal claims behandelen in overeenstemming met de voorschriften inzake klantencontracten (Customer Contract Regulations).

Transportschade

Om problemen met betrekking tot transportschade zo snel mogelijk op te lossen, verzoeken wij u vriendelijk de verpakking van het product te bewaren voor controle. Om producten te kunnen retourneren dient u tevens uw aankoop op de Website te bewijzen, bijvoorbeeld via de bestelbevestiging of het ontvangstbewijs dat Getsnus heeft gestuurd naar het e-mailadres dat u heeft opgegeven in verband met uw aankoop. Zodra wij uw retourzending hebben ontvangen, sturen wij u een bevestiging per e-mail.

Recht van herroeping en retour

Wanneer u als consument online winkelt, hebt u in principe een herroepingsrecht van 14 dagen. Het herroepingsrecht geldt echter niet voor de aankoop van orale nicotineproducten, omdat deze producten bederfelijke waren zijn met een beperkte houdbaarheid.

Retourneren van afgeprijsde producten

Voor aankopen die promotiegeschenken of speciale kortingen bevatten, wordt de waarde van het promotiegeschenk of de korting beschouwd als een algemene korting op het totale bedrag van de aankoop. Indien een deel van de aankoop wordt gewijzigd en/of geretourneerd, worden geretourneerde producten gewaardeerd tegen hun aankoopprijs minus hun relatieve aandeel in de algemene korting. Indien een product wordt gewijzigd, vindt geen omrekening plaats van de oorspronkelijke grondslag voor de korting of het promotiegeschenk.

Promoties of aanbiedingen van dergelijke promotiegeschenken of speciale kortingen zijn alleen beschikbaar voor nieuwe aankopen via de Website en kunnen niet met terugwerkende kracht worden verkregen. Een promotiegeschenk of korting kan niet worden overgedragen naar andere aankopen en kan niet worden gecrediteerd bij het wijzigen van een product.

Getsnus behoudt zich het recht voor om een bestelling van een klant te weigeren, annuleren of wijzigen bij vermoedens van onregelmatigheden in verband met het gebruik van een promotiegeschenk of korting door de klant.

Overmacht

Getsnus is niet verplicht tot nakoming van de koopovereenkomst indien de nakoming wordt bemoeilijkt door een gebeurtenis die buiten de redelijke controle van Getsnus ligt (bijv. gewijzigde wetgeving, overheidsmaatregelen, stakingen, blokkades, sabotage, oorlog, terrorisme, brand, overstromingen, natuurrampen of andere buitengewone gebeurtenissen). Dergelijke omstandigheden bevrijden Getsnus tevens van de verplichting tot schadevergoeding. Indien dergelijke omstandigheden langer dan twee (2) maanden duren, hebben zowel de consument als Getsnus het recht om de aankoop per direct te annuleren.

Prijs- en productinformatie op de Website

Getsnus streeft ernaar dat alle informatie op de Website correct is, echter onder voorbehoud van beperkte beschikbaarheid en mogelijke fouten in afbeeldingen of tekst, bijvoorbeeld fouten in productbeschrijvingen, onjuiste prijzen of foutieve informatie over de beschikbaarheid van de voorraad. Getsnus behoudt zich tevens het recht voor om dergelijke fouten op elk moment te corrigeren en informatie te wijzigen of bij te werken. Alle afbeeldingen op de Website zijn bedoeld als illustraties en kunnen niet het exacte uiterlijk of de exacte staat van het product garanderen.

Beoordelingen

Door een productbeoordeling in te dienen op de Website, geeft u Getsnus het recht om deze op de Website en via andere kanalen en media te publiceren. Getsnus behoudt zich ook het recht voor om ingediende productbeoordelingen niet te publiceren en/of te verwijderen.

Overig

Voor vragen over deze Voorwaarden of onze procedures met betrekking tot het recht op retourneren, klachten, transportschade enz., kunt u contact opnemen met de klantenservice van Getsnus via support@getsnus.nl. Indien u contact met ons opneemt, vragen wij u om uw bestelnummer. Uw bestelnummer staat in de bevestiging van uw bestelling.

De overeenkomst tussen u en ons wordt beheerst door het recht van Nederland en eventuele geschillen tussen u en ons worden uitsluitend beslecht door de rechtbanken in Nederland. De overeenkomst kan uitsluitend in het Nederlands worden aangegaan.

Op de Website wordt gebruik gemaakt van zogenaamde cookies om het aantal gebruikers en het verkeer te berekenen en te rapporteren en om ervoor te zorgen dat u als consument bent ingelogd en bevoegd bent om de inhoud van de Website te zien. Indien u het gebruik van cookies niet accepteert, kunt u de cookie-instellingen wijzigen in het helpmenu van uw browser. Ons volledige cookiebeleid vindt u hier. 

Bijgewerkt: 4 oktober 2022